PIRKIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato www.lavafashion.lt (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Lavafashion.lt. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje Lavafashion.lt, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka,kad Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu ir telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.

3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Lavafashion.lt elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos aktuose nustatytas teises.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninės parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Lavafashion.lt nurodytuose bankuose, mokėjimo sistemose.  

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui el.paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

6. Apmokėjimas ir pristatymas

6.1. Lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el.paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.

6.2. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma: elektroninės bankininkystės sistema, Paypal išankstinio apmokėjimo sistema. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir pristatymo išlaidas.

6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

6.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima pašto skyriuje, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.7. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, jeigu tokia galimybė bus. Jei Pirkėjas nepriima ir/ar neatsiima siuntos ir  ji vežama pakartotinai, Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

7. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Kiekvienos Lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, nustatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas/keitimas galimas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintų "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių"  ir Nr.4-243 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", Europos parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos susijusios su nuotolinės prekybos sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 6.366 str. "Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones" nustatyta tvarka.

8.2. Prekių keitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš elektroninės parduotuvės reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, vienašališkai nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.4. Norėdami grąžinti ar pasikeisti prekę, Pirkėjas privalo tai įvykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas el.paštu apie grąžinamą/keičiamą prekę. Privalo užpildyti prekių grąžinimo/keitimo formą, kuri yra Pirkėjui pridedama prie jo užsakytų prekių. Užpildyta forma ir pasirašyta PVM sąskaita faktūra su prekėmis turi mus pasiekti per 7 (septynias) darbo dienas, prekės iš užsienio per 14 (keturiolika) darbo dienų.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. ir 8.4. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ir atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

8.6. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

8.7. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

8.8. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.9. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

8.10. Transportavimo išlaidos, kurios susidarė grąžinant prekę ir pristatymo išlaidos, nėra grąžinamos ir jas apmoka Pirkėjas.

8.11. Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėtojui ir tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliekamas pavedimas įsigyjant prekę.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve Lavafashion.lt

9.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Lavafashion.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el.paštu ar SMS žinute reikia informuoti apie tai mus el.paštu lava@lavafashion.lt arba paspausti atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje (atsisakymas galiotų tik reklaminių žinučių gavimui el.paštu).

10.2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas Lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje, Lava fashion paskyroje, esančioje socialiniuose tinklalapiuose Facebook, Instagram bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.

10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.

10.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais telefonais ir el.pašto adresais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykle,informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroniniu paštu - lava@lavafashion.lt

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Lavafashion.lt priklausanti Vitalijui Tunaičiui ( ind. veiklos paž. 518340 ), gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adreso ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkom šiems tikslams:

apdoroti Jūsų prekių užsakymą

išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: PVM sąskaitas faktūras)

spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu

vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus

tiesioginės rinkodaros tikslais

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir elektroninės parduotuvės www.lavafashion.lt operatorius (toliau - Duomenų valdytojas) yra Vitalijus Tunaitis, individualios veiklos paž. Nr. 518340, adresas korespondencijai -  Tilto 14, Skirgalų k., Tauragės r. sav., LT-72368, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas - lava@lavafashion.lt.

1.2. Pirkėjas - veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje www.lavafashion.lt

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką lava@lavafashion.lt arba paskambindamas numeriu 8 641 51522. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.lavafashion.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el.paštu ir sudarydami galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: "atsisakyti" - paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susjusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.lavafashion.lt elektroninėje parduotuvėje.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda elektroninėje parduotuvėje www.lavafashion.lt.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu lava@lavafashionlt arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

6. Slapukai (angl. Cookies)

6.1. Slapukas - mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš elektroninės parduotuvės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius elektroninėje parduotuvėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Elektroninėse parduotuvėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų elektroninėje parduotuvėje skaičius ir srautas. Tokia informacja nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios elektroninės parduotuvės www.lavafashion.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (elektroninės parduotuvės pagrindinei veiklai vykdyti) ir elektroninės parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis elektronine parduotuve, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsisakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el.pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmio pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) elektroninės parduotuvės langą (baigia sesiją).

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite neprimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jeigu pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios elektroninės parduotuvės savybėmis.

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami elektroninės parduotuvės pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacja nėra teikiama.

 

Elektroninės parduotuvės lavafashion.lt elementai, įskaitant tekstus, nuotraukas, kompiuterio grafiką, emblemas, yra kūrinys pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl nuotraukų kopijavimas, visas ar dalinis naudojimas, be įmonės savininkės sutikimo yra neteisėtas ir draudžiamas.

 

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 8 641 51522 ar el.paštu lava@lavafashion.lt
Naujienlaiškiai!